Menneskerettigheter

Av | 14. mai 2022

«A freedom fighter learns the hard way that it is the oppressor who defines the nature of the struggle,and the oppressed is often left no recourse but to use methods that mirror those of the oppressor.At a point, one can only fight fire with fire”

― Nelson Mandela, Long Walk to Freedom

Vi er mange i Norge som opplever at vi er kommet til et punkt, hvor vi ikke lengre kan sitte stille å se på de mange menneskerettskrenkelser som blir gjort mot befolkningen.

Det nytter ikke med holdninger som at;» er det så farlig da». De fleste har det jo godt i Norge.

Liten tvil om at i Norge, har likegyldigheten vært det offentliges beste venn, og enkeltindividets verste fiende.

Jeg håper, og tror, at det er i ferd med å snu. Ikke minst som følge av den betydelige eksponeringen Norge stadig får mot seg fra andre land.

Det er aldri feil å kjempe for menneskeretter.

Det som er feil er at vi, som nasjonens innbyggere, har latt oss forlede av det offentlige til å tro at vi har menneskeretter som vi ikke har.

Legg igjen en kommentar