Fra Facebook

Av | 16. mai 2022

Det er barnevernet som vet hvordan livet bør leves.

Landet vårt blir styrt av et gudommelig vesen, barnevernsvesenet. Og med sine djevelske hærskarer, flyr de rundt for å fange barn.

Homo Sapiens – den menneskeart vi tilhører, klarer ikke lenger, i følge barnevernsvesenet, å ta seg av sine avkom. Det må noen høytstående guder til. Vi er visst helt fortapt uten vesenet. Skal vi godta deres læresetninger? Nei, vi skal ikke det, for vi har alle oppdaget hva de er i stand til.

Jeg venter på hevnens dag, og den vil komme, da alle i vesenet må kle av seg makten, æren og herligheten. Da skal vi ta hverandre i hendene, og sammen med alle fangeholdte barn skal vi synge:

Free at last , Free at last !

Legg igjen en kommentar