Fra Facebook

Av | 21. mai 2022

13 åringen, som nylig døde under barnevernets omsorg i Bergen, er en konsekvens av at Norge gir fullstendig blaffen i å følge alle dommene som Norge har fått mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

 

I alle de 16 dommene som Norge har fått mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på barnevernsområdet, så er EMD helt tydelige på at en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så fort forholdene ligger til rette for det. I tillegg, har EMD ettertrykkelig presisert at alle barn over 12 år har en stor grad av selvbestemmelserett, hva gjelder hvor de vil oppholde seg.

 

Det var åpenbart at jenta her ønsket seg bort fra barnevernsinstitusjonen i Sandalen i Bergen.

 

Hva gjelder politiet i Bergen, så er dette bare nok en bekreftelse på deres udugelighet.

 

Men Justisdepartementet, som ansvarlig for politiet i Bergen, er også sterkt å klandre.

 

År etter år har Justisdepartementet blitt varslet om ukulturen, inkompetansen og korrupsjonen som ligger til dette politidistriktet,uten at noe har blitt gjort.

 

Enda et barn har mistet livet som følge av det offentliges ansvar. Dessverre er det offentlige Norge en nådesløs drapsmaskin med sine menneskerettskrenkende handlinger.

Legg igjen en kommentar