Fra annonse på Facebook

Av | 24. mai 2022

Det er ikke diagnoser som skal gi rett til hjelp men funksjonsnivået! Unge mennesker får ikke god nok hjelp i Norge. Det må politikere og utøvende myndigheter og hjelpetjenester ta innover seg og gjøre noe med, sier Tove Gundersen generalsekretær i Rådet.

 

Da Liv Monika ble psykisk syk, skulle hun få hjelp i barnevernet. I stedet startet en runddans som bare gjorde henne sykere.

 

Selvmord og psykiske plager får alt for liten forebyggende innsats.Det er totalt uakseptabelt.

 

Rådet for psykisk helse ber politisk ledelse, barnevern og helsemyndigheter om en mye større innsats for barn og unge. Det står om liv.

 

Det skjer mange selvmord og overdoser pga manglende oversikt, innsats og samhandling. Hvorfor brukes ikke individuell plan?

 

«Det er unge, sårbare mennesker det handler om, og det stiller ekstra krav til oss etisk. Vi har jobbet tett med pårørende, lest over 3000 sider med barnevernsrapporter, helsejournaler og alvorlige bekymringsmeldinger fra en rekke etater.

Denne historien belyser flere barns situasjon i et stort og fragmentert hjelpeapparat. Den hadde ikke vært mulig å publisere uten støtte fra Liv Monikas familie. De har godkjent vår bruk av bilder, lydfiler og tekstutdrag fra datterens mobil. Her dokumenterte hun selv hvordan hun ble sykere i møte med hjelpeapparatet» sier journalistene.

 

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/Po87Xb/doeden-i-barnevernet?fbclid=IwAR2wEGunPCqUJ_5mvNDUP0K_WcWdL_26BKiHUIrLzBvAzpn-56nq3EgnBWo

Legg igjen en kommentar