Til de ansvarlige for politiadvokat..

Av | 25. mai 2022

(Klipp fra Sosial Media)
Til de ansvarlige for politiadvokat, Nina Marthinsen.

For en drøy måned siden, sendte jeg et åpent brev til politiadvokat, Nina Marthinsen, hvis hensikt var å synliggjøre hvordan maktmisbruk i politiet ødelegger liv.

Og kampen mot maktmisbruket i politiet, er noe jeg kommer til å følge opp på alle tenkelige plan, også internasjonalt.

I går var jeg til stede i begravelsen til «Alex», født 23. mars 2009. Hun rakk altså så vidt å fylle 13 år, før livet endte på verst tenkelig vis.

Spesialenheten etterforsker nå dødsfallet til 13-åringen, der to ansatte i politiet er mistenkt for grov uforstand i tjenesten, se link:

https://www.nrk.no/vestland/spesialeininga-etterforskar-dodsfall-til-13-aring-_-to-tilsette-i-politiet-er-mistenkt-1.15972318

Det tragiske er uansett at nok et barn har dødd mens det har befunnet seg i offentlig omsorg og under det offentlige sitt ansvar.

Det begynner å bli mange av dem, og noen av de tragiske dødsfallene er listet opp i det åpne brevet til Nina Marthinsen som ligger vedlagt her.

I begravelsen i går, deltok også Oddvar Espegård. Han tok turen fra Ål til Bergen for å vise sympati. Nettopp fordi Espegård vet hva slags traumer det forårsaker for unge mennesker, å bli tvunget inn i offentlige institusjoner mot sin vilje.

Marthinsen forstår ikke dette, og har derfor tiltalt Espegård for å ha

hjulpet en 12 år gammel jente som selv bestemte seg for å flykte fra en institusjon på Østlandet.

Jeg er- som beskrevet i det åpne brevet til Marthinsen- overbevist om at dersom hun ikke hadde klart å flykte, så kunne hun lett ha blitt enda et nummer i den allerede dystre rekken av tragedier under offentlig omsorg.

Espegård er altså en helt, som hjalp en 12 åring som befant seg under offentlig tvang.

Denne saken, der politiadvokat Marthinsen tviholder på tiltalen, er i utgangspunktet berammet til hovedforhandling primo september i Moss tingrett.

Marthinsen, som åpenbart verken bryr deg om medmenneskelighet eller de grunnleggende menneskerettene, vil altså straffe Espegård for hans heltemodige innsats.

Vi kan jo ikke avgjøre hva politiet vil bruke sine ressurser på, men dersom Marthinsen opprettholder tiltalen, kan vi love at både hun og hele Norges politi vil skaffe seg et navn for hele verden:

«Barnevernet» er allerede et begrep som er kjent rundt hele verden. Nå er det på tide at det samme skjer med Norges krenkende politikorps.

Bergen, den 25.5. 22

Marius Reikerås

 

—————————- Original Message —————————-

Subject: [Fwd: Vedr: Politidirektøren må gå av. ]

From: marius@reikeras.no

Date: Thu, April 21, 2022 1:00 pm

To: nina.marthinsen@politiet.no

Cc: justis@stortinget.no

————————————————————————–

Åpent brev til politiadvokat, Nina Marthinsen

Vedr: Ditt personlige ansvar under menneskerettene. Kamp mot maktmisbruket i politiet.

Jeg er veldig glad for å se at det er et gryende oppgjør mot politiets maktmisbruk i Norge. Nylig kunne vi lese at den profilerte politijuristen, din kollega, Magnar Pedersen, ble dømt i Agder tingrett rett for grov uaktsomhet i tjenesten.

Jeg siterer fra dommen i Agder tingrett:

«Sakens uforsvarlige hastepreg og sviktende grunnlag (…) viser seg

videre ved at beslutningen inneholder en rekke feil, både hva gjelder lovanvendelse, slurv og unøyaktigheter».

MDG, ved talsperson, Arild Hermstad, har også sparket i gang en særdeles viktig debatt i det han tar til orde for at politidirektøren bør gå av i kjølvannet av avsløringen av nok en gedigen menneskeretts-skandale i politiets regi, se link:

https://www.dagbladet.no/nyheter/mener-politidirektoren-ma-ga-ingen-troverdighet/75702346

Med andre ord: Politiskandalene i Norge står, bokstavelig talt, i kø.

Slik vi også så det i NAV- skandalen med mer.

Vi skal ikke lengre sitte stille å bevitne all den inkompetansen og arrogansen fra politiets side, som medfører at uskyldige mennesker får ødelagt sin livskvalitet.

I november i fjor gjorde jeg deg oppmerksom på at EMD, foruten å ha dømt Norge 15 ganger i barnevevernssaker siden september 2018, også har uttalt at barn, i alle fall de over 12 år, har betydelig grad av selvbestemmelserett.

Hadde du utført dine plikter etter Grunnloven, hadde du lest deg opp på avgjørelsene i EMD og tatt de med i dine vurderinger før du reiste tiltale mot Oddvar Espegard.

Men, åpenbart har du ikke gjort dette.

I stedet har du, bevisst, unnlatt å ta inn i vitneførselen mor og datter i saken. Dette er åpenbart de viktigste vitnene da de kan fortelle om de plager som barnet hadde da hun var i offentlig institusjon.

I løpet av alle de årene som jeg har engasjert meg i barnevernesaker, har jeg bevitnet urovekkende mange barn som dør eller blir narkomane mens de er i offentlig omsorg.

Lista er altfor lang til å gå i detalj her, men allerede i 2018 fokuserte

Dagbladet på noen av de tragiske utfallene, se link:

https://www.dagbladet.no/nyheter/15-aring-ble-sproytenarkoman-pa-statlig-barnevernsinstitusjon/69583335.

Her er noen andre eksempler på om hvor galt det går, gjengitt på engelsk da dette også vil bli kommunsiert internasjonalt.

– August 2019: 16 year old, Shada, dies at Stendi, a child welfare institution on Vassøy, just outside Stavanger.

– 2017: Hanne and «Marie» die at Vestlundveien youth center in an overdose.

– 2016: A 12 year old girl dies in her bed, in a foster home in Sogn og Fjordane county.

– 2012: A 17 year old girl escaped from a child welfare institution in

Hordaland and was found dead just outside Stavanger

– 2010: A 15-year-old, Ragnhild Helsengreen, escapes from a child welfare institution in Bergen and dies in an overdose

– 2009:A 16 year old boy, Knut Michael, dies at Nordre Kråkerud, a child welfare institution in Spydeberg.

Oppsummering:

Den jenta som er sentral i saken der du har tatt ut tiltale mot Espegard, var over 12 år da hun selv bestemte seg for å flykte .

Jeg er overbevist om at dersom hun ikke hadde klart å flykte, så kunne hun lett ha blitt enda et nummer i den allerede dystre rekken av tragedier under offentlig omsorg.

At Espegard har engasjert seg i denne saken, skal han all ære for.

At du, som politiadvokat, ikke bryr deg om verken medmenneskelighet eller de grunnleggende menneskerettene, bør du skjemmes over.

Det er å håpe at du, i likhet med andre maktmisbrukere i dette landet, aldri får muligheten til å begå overgrep igjen.

 

Bergen, den 21.4.22

 

Marius Reikerås

Legg igjen en kommentar