Det Norske rettsvesenet.

Av | 26. mai 2022

HVORDAN FUNGERER RETTSVESENET I NORGE, OG HAR VI RETTSIKKERHET?
HVOR ER MEDIA I SLIKE SAKER?

Jeg undrer meg sterkt over det norske rettsvesenet.

Hvordan kan en Tingrettsdommer gå imot 4 sakkyndige psykologer?

Hvordan kan en Tingrettsdommer la en part prate i 1,5 time, for så å la den andre parten få ti minutters tale., hvor de blir avbrutt hele tiden.

Og hvor den lengst patende parten bruker løgn og manipulasjon som er avdekket i sin tale?

Hvordan kan en Tingrettsdommer la en rettsutnevnt sakkyndig snakke i 10 minutter..avbryte underveis og være nedlatende?

Hvordan kan en Tingrettsdommer dømme 2 barn til å tilbakeføres til et annet land en de er født og oppvokst i mot ders vilje?

Hvordan kan en Tingrettsdommer gå imot en sakkyndiges grundige rapporter, og samtaler med 2 barn som forteller om ensomhet og sorg i et fremmed land, hvor de savner den andre forelderen og vil tilbake dit?

Hvordan kan en Tingrettsdommer dømme to barn til å dra tilbake til en forelder som den sakkyndige sier i sin rapport ,utviser omsorgssvikt fysisk og mentalt, med mangel av kjærlihet, klær, sko og mat. Mobbing på skole. ?

Hvordan går dette an i et land vi sier har rettsikkerhet?

Hvordan kan den parten barna ikke vil bo hos, og som utviser omsorgssvikt ovenfor barna få fri rettshjelp, mens den barna vil bo hos ikke får og er ruinert ikke får fri rettshjelp?

Hvordan kan dette virkelig gå an? Har ikke barna en stemme, og hvorfor lytter ikke en dommer til det barna sier?

Jeg er rystet inntil sjela av en sak som tar livet av en hel familie, og ikke minst svikter 2 barn som ikke blir hørt!!

Legg igjen en kommentar