Dommerstanden I Norge

Av | 5. juli 2022

(Klipp fra Sosial Media)
Skrevet av Marius Reikerås.

Komiske – Ali, propagandaministeren i Irak som ble verdenskjent for sin propaganda til forsvar for Irak, ville ha hyllet Domstoladministrasjonen for sin propaganda for det norske rettssystemet. Vi er jo verdens beste land i alt vi holder på med. Virkeligheten er en helt annen. Verden er blitt godt kjent med norsk barnevernsindustri og NAV-.skandalene. Nå er det på høy tid å ta et oppgjør med en pompøs norsk dommerindustri, som har ødelagt så altfor mange liv. NAV- skandalene, alle barnevernsdommene mot Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen; er bare toppen av et gigantisk isfjell som norske dommere har begått av overgrep mot sin egen befolkning opp gjennom årene. Her et lite utvalg dommere i ruiner:

1.Dommere som har utført seksuelle overgrep mot barn: Vi kan begynne med tidligere dommer i Asker og Bærum tingrett, Jens-Jacob Sander, som er dømt flere ganger for seksuelle overgrep mot små jenter, se også link: https://www.abcnyheter.no/…/domte-i-barneporno-saker

Tidligere dommer i Oslo tingrett, Arild Kolbein Nesdal, dømt for omfattende nedlasting av barneporno, se link: https://docplayer.me/189855674-Follo-tingrett-rettsbok

2. Dommere som har utført justismord mot uskyldige NAV-ofre: Norges to øverste rangerte dommere, Toril Marie Øie, sjef for Høyesterett og nummer fire på maktstigen i Norge og Arnfinn Bårdsen, Norges dommer til EMD, dømte ,sammen med sine kollegaer, en uskyldig mann til fengsel i 75 dager fordi de bevisst så vekk fra internasjonal rettspraksis som har forrang for norsk lov, se link: https://e24.no/…/mann-frifunnet-i-trygdeskandalen

3. Dommere som har kjørt i fylla og i autovernet med en promille rundt 3: I 2013, kjørte daværende sorenskriver ,Inger Myhr, rett i autovernet med en målt promille på 2.98 på vei hjem fra Gardermoen, etter å ha vært på fagkonferanse på Island: https://www.vg.no/…/sorenskriver-hadde-298-i-promille

4. Lagdommer i Gulating lagmannsrett, Ove Midttun: Ansvarlig for å ha lekket informasjon om innsidehandel: https://finansavisen.no/…/innsidedommer-lekket-informasjon

5. Oslo tingrett, som i lang tid lot en dommer med fremskreden Alzheimers få fortsette å dømme mot intetanende borgere, se link: https://www.vg.no/…/dommeren-utredet-for-alzheimers

6. Så har du alle dommerne som brøt loven ved ikke å registrere sine sidegjøremål: https://www.vg.no/…/dommere-broet-loven-full

7. Så har du alle dommerne som dømte uten å ha dommerforsikring/ og eller embetsed: https://www.nettavisen.no/…/tabbe-kan…/s/12-95-3417005

Faktum er at norske dommere har bidratt til å sende urovekkende mange mennesker i avgrunnen med sin inkompetanse og arroganse. Ikke rart at dommerne har vegret seg for å innføre lyd og bilde, selv om dette ble vedtatt av Stortinget så langt tilbake som i 2005! En av de ytterst få dommerne som behersket menneskerettene- Tor Holger Berthelsen- ble mobbet i døden av noen av sine kolleger i Bergen tingrett, og da særlig tingrettsdommer Ove Kjell Hole. Men, nå er tiden kommet for å la verden få kjennskap til en dommerstand som ikke bare er «kynisk», slik seks av de tretten dommerne som dømte Norge i storkammersaken mente, men som også er en overgrepsindustri kamuflert bak svarte kapper og pompøse ordelag.

Legg igjen en kommentar