03.11.2022 – Kampala og Museveni!

Av | 3. november 2022

Header: 03.11.2022 – Kampala og Museveni!

I disse tider så er det vel også på sin plass og ta med litt av det som hender i andre land i verden, og som er mer skjult for andre. Det jeg legger ut her kommer fra privat informasjon som er sendt til meg, og i dette så nevner jeg ikke noe kildenavn.

«But anyway, God knows when this country shall be free», skrives det, og det er nok en sannhet!
Det er vel ikke helt ukjent at Mr. Museveni’s sønn nå løper rundt i alle kriker og kroker for å overbevise folk om at han er den beste som kan ta over styre og stell i Uganda, men det kan umulig være til det beste for folket. De trenger en uhildet president som jobber for folket og ikke stjeler deres økonomi og setter landet i stor gjeld til både Kina og mange andre land.
Norge har gitt utrolig mange millioner til Uganda, men alt dette er vel trolig for det meste endt opp i landets korrupsjon, og Norge bare fortsetter å sende penger selv om de vet at dette går kun til korrupsjon!!!
I Kampala er/var det mange som sitter på gaten og selger side produkter, men de jages nå vekk, og grunnen er vel i bunn og grunn veldig enkel å forstå. Disse innbringer ikke de store summer i Museveni’s kasse, men de holder liv i de som forsøker å livnære seg på en lovlig måte. Men dette er ikke nok for disse korrupsjonslederne. De må robbe folket mest mulig, og også frata dem sine levebrød!

På slutten av dette dokumentet vil jeg komme med en sterk anbefaling til alle som besøker, og også i fremtiden har planer om å besøke Uganda om hva dere burde gjøre for å hjelpe lokalbefolkningen som sliter for sitt daglige brød!

Både Uganda og Kenya har nå store veiprosjekter som er pågående, og som koster enorme beløp, her er Kineserne veldig mye inne i bildet, og trekker ut enorme beløp i fortjeneste. Det har dog vært en del ustabiliteter i denne veibyggingen fordi noen arbeidere har ikke fått lønn, og da har veiprosjektene blitt midlertidig stoppet, men dette kommer ikke frem noen steder i media!
Det er lik det som hender i norges land, slike ting er godt skjult for folket!

Men, la oss komme tilbake til emnet her som jeg skulle skrive en del om.
Uganda har opp gjennom årtider hatt mye å stri med, og i all den informasjonen som jeg sitter med fra private mennesker så var Idi Amin en som kunne styre landet, og som de nå skulle hatt tilbake.
Uganda var jo som kjent kolonisert slik som mange andre afrikanske land, og mye henger ennå igjen etter den tiden. Men kan de som nå styrer og hersker i landet få til noe bedre, det har vel nå i lang tid vist seg at de ikke har klart!
I lang tid har jeg drevet kommunikasjon med mange i Uganda, til og med i regjeringen og politi har jeg hatt mye kontakt for å frembringe en del dokumenter som er viktig for meg i en pågående sak jeg har mot min tidligere samboer som ble etterlyst for tyveri og dokumentforfalskning i Uganda.
Jeg har derfor gått veldig dypt inn i dette, og det er en pågående sak som omhandler mye, blant annet at Norge skjuler henne og mitt barn fordi de vet at både henne og hennes bror er etterlyst. Hennes bror rømte til Abu Dhabi, men han må selvfølgelig en dag returnere om ikke han også kommer til norge som asylant og skal slå seg sammen med sin søster.
For meg så skal jeg ha rettferdighet og sannhet, og jeg kommer ikke på noen måte til å gi opp dette før det er fullført!
Jeg skal etterhvert skrive mye om dette, men ikke i denne artikkelen! Skal også informere om hvor denne personen befinner seg, for hun var tidligere gift med en mann fra Sandefjord som hun stjal penger fra, men da på det tidspunktet visste ikke jeg noe om det. Ja, jeg visste faktisk ikke om at hun var gift med denne mannen!
Tororo, hvor hun ble født og fremdeles har deler av sin familie boende er i ettertid blitt et kjent sted for meg fordi jeg har fått mange venner der, og de har advart meg om denne familien, og riktignok så har jeg fått enormt mye informasjon fra både private og fra journalister!

Vel, her fløt det over med følelser for meg, og det var ikke meningen å komme inn på dette private om meg selv, men følte at jeg bare måtte få det ut og frem.
Skulle noen ha informasjon om denne personen jeg beskriver, send info til epost: radio.free.norway@hotmail.com

Ja, Uganda har mange innbyggere, har utrolig mange landsbyer og er et virvar av veier og sterk trafikk.
Det er mange ulykker på veiene, både med motorsykler og andre kjøretøyer, så en skal vokte seg vel når en velger hvilken transport en skal velge der. Mange barn har blitt drept i ulykker med skolebusser, og på grunn av mange andre grunner. Det er også enormt med barn som lever på gaten, og også i institusjoner hvor de er foreldreløse. I dette bør en også ta med at det er enormt store slumområder i de fleste land i Afrika. Jeg synes alle og enhver burde sjekke ut sosiale media, YouTube og andre steder for å se hva dette i virkeligheten er. Men for all del, hold dere vekk fra Media, tv og aviser for om de forteller noe, så er det trolig langt fra det som er sannhet og det faktiske forholdet! Bruk ditt eget vett og forstand og tenk selv, ikke la de falske aviser lede deg inn i noe som ikke er riktig. De er kun etter en ting, og det er å tjene sine penger, og det spiller ikke noen rolle for dem om de presenterer løgn eller sannhet!

Vær snill dere alle, søk sannheten, det er så mye falsk informasjon og løgner, selv fra det offentlige som lyver folkets hode full av utrolige historier. Slutt å kjøp aviser, sjekk ut internett artikler som er skrevet av private, og også YouTube hvor du finner et hav av ekte videoklipp fra private aktører.

Ha en fortsatt fin dag!

Legg igjen en kommentar