Norge og Menneskerettsovergrep!

Av | 14. desember 2022

(Klipp fra sosial media)
Denne saken kjenner jeg svært godt og artikkelens budskap krever en rekke presiseringer:

For det første, heter det seg i artikkelen:

«Politiets etterforskningsleder for denne saken forklarte til tingretten at de hadde bedt polsk politi om hjelp til å finne moren og datteren i Polen, men at de hadde fått «lite til ingen» respons tilbake.»

Det er en helt riktig observasjon. Polen har i en årrekke beskyttet familier som har søkt dekning der, og polske myndigheter er ikke spesielt begeistret for å hjelpe Norge med å begå ytterligere krenkelser. I en sak har også polske myndigheter innvilget asyl for en norsk familie.

For det andre, har det tidligere kommisjonsmedlemmet i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Gro Hillestad Thune, vitnet i saken og kalt «barnevernet i Norge et dysfunksjonelt system.».

Det er også helt riktig! Med 15 domfellelser i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ,bare siden september 2018,har hun åpenbart sine ord i behold.

For det tredje: Kvinnen som er tiltalt, ble i utgangspunktet akseptert utlevert fra Polen til Norge av en polsk domstol. Men, etter at polske myndigheter har fått oppdatert informasjon, virker det som om polske myndigheter nå snur, og ikke utleverer henne likevel.

For det fjerde: Barnet det gjelder, var fylt 12 år da hun besluttet å gjenforenes med sin mor, og det er hun i sin fulle rett til.

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har i en avgjørelse mot Norge i september 2016, slått fast at myndighetene ikke kan hindre de over 12 år å selv bestemme.

Barnet var svært deprimert og det kunne ha gått særdeles ille om hun hadde forblitt i det hun selv kaller offentlig fangenskap uten tilgang blant annet til undervisning.

For det femte: Mannen som er tiltalt har gjort en heltemodig innsats og er klar for å saksøke Norge for brudd på menneskerettene.

Oppsummering: På et eller annet nivå er Norge også i denne saken dømt til å tape og med det ytterligere befeste seg som en kynisk og ondskapsfull nasjon i internasjonal målestokk.

Faktum er at det er kun i Norge at en slik sak kan skapes. I alle andre land, ville dette ha vært en helt utenkelig myndighetsutøvelse.

https://www.dagsavisen.no/moss/nyheter/fra-retten/2022/12/13/jente-bortfort-fra-barnevernet-utpekt-medhjelper-betalte-for-privatfly/

Legg igjen en kommentar