Norsk Rettsvesen!

Av | 19. desember 2022

(Klipp fra Sosial Media)
Veldig bra Nina Langfeldt ! Nei, vi kan ikke stole på et rettsvesen som ikke dokumenterer noe av det som skjer i retten. Folk fra andre land i den vestlige verden blir lamslått når de hører at det verken er lydopptak, stenograf eller rettsreferent i norske rettssaler. Dommere, advokater, vitner og påtalemyndighetene kan lyve så det renner uten konsekvenser. Det er på nivå med de verste landene vi helst ikke vil sammenligne oss med.

«Kan vi som norske borgere stole på at rettssystemet fungerer slik det skal i det store flertall av straffesaker?

Jeg tror dessverre ikke det. Jeg tror mangel på håndfaste bevis i straffesaker er snarere regelen enn unntaket. De fleste som har vært til stede i mindre alvorlige straffesaker eller selv blitt dømt, vet hvor lite advokatbistand siktede vanligvis får, og hvor overfladisk og kjapt bevisføringen ofte går unna.»

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/8JPalQ/unnskyld-viggo-er-ikke-nok

 

Legg igjen en kommentar