Viggo Kristiansen saken!

Av | 19. desember 2022

(Klipp fra Sosial Media)
Viggo Kristiansen-saken: Bør noen holdes personlig straffe-/erstatningsrettslig ansvarlig ? JA

Vi må alle ta ansvar / konsekvenser for de feil vi gjør ellers i livet . Hvorfor skal ikke dem som jobber for myndighetene også måtte ta konsekvenser.

Hvem er myndighetene ?

Hvem har det overordnede ansvaret i myndighetene ?

Hvem gitt myndighetene retten til vandaliserer mennesker ?

Det er ikke myndighetene som har skapt meg.

Hvordan kunne myndighetene ta eierskap over meg da , uten mitt samtykke ?

Kristiansen-saken er så spesiell at det bør vurderes om enkeltpersoner som sådan kan være straffe- og/eller erstatningsrettslig ansvarlig for den uhyrlighet som har skjedd og straffes og/eller bli økonomisk ansvarlig, og om Norge – på dine og mine vegne – bør kunne kreve regress hos dem? Jeg tenker blant andre på saksetterforskere, statsadvokater og riksadvokater hos påtalemyndigheten, dommere i ulike rettsinstanser, pressefolk og gjenopptakelseskomitémedlemmer. Om det brukes av mine skatteinnbetalte penger til dette formålet, synes jeg det er i orden!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Legg igjen en kommentar