Vil forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023

Av | 20. desember 2022

Krigen i Europa har bidratt til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge gjennom det siste året. Regjeringen har derfor innført en målrettet strømstøtte som skal bidra til å redusere konsekvensene av de høye strømprisene for husholdninger. Strømstønadsordningen foreslås forlenget ut 2023.

— Da vi lanserte forslaget til strømstøtte var det viktigste å få på plass en ubyråkratisk ordning raskt for å redusere byrden for husholdningene av de svært høye strømprisene. Snart ett år senere ser vi at det fortsatt er stor usikkerhet i energimarkedene når det gjelder kraftsituasjonen fremover, og da skal folk være trygge på at vi skal stille opp for husholdningene så lenge prisene er ekstraordinært høye. Vi forlenger derfor ordningen ut hele det neste året, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Regjeringen vil forbedre stønadsordningen for husholdninger for september ved å dekke 90 prosent av kraftprisen over et gjennomsnittsnivå for en måned på 70 øre per kWh. Regjeringen vil forlenge stønadsordningen ut 2023, med en stønadsgrad på 90 prosent fra og med desember til og med mars 2023, en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.

Les hele artikkelen her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-forlenge-stromstotten-til-husholdninger-ut-2023/id2930621/

Legg igjen en kommentar

Iconic One Theme | Powered by Wordpress