Til de det gjelder i Justisdepartementet / Politidirektoratet.

Av | 21. desember 2022

Til de det gjelder i Justisdepartementet / Politidirektoratet.

Kopi: Offentlig.

Vedr: Politimester i Vest politidistrikt, Kåre Sognstad, og hans krenkelser av menneskerettene.

Det vises til korrespondanse over flere år, og spørsmålet er fortsatt like enkelt:

Hvor lenge skal Kåre Songstad få lov til å krenke menneskerettene, før noen med det overordnede ledelsesansvaret sier at «nok er nok»?

I dag kan vi lese i Bergens Tidende: «Stakkars bergenspolitiet!», se vedlegg:

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/O8y2jE/stakkars-bergenspolitiet?fbclid=IwAR0zxveJBT15C0su2w3VXJXybaaRibkqZaPD6Nohp5IdvPwGG-EH_UkNYy8

Innlegget er skrevet av Jon Gangdal som, sammen med politimannen Kenneth Berg, har skrevet boken «Kidnappet – Osen-saken fra innsiden»

I innlegget fra Gangdal heter det blant annet:

«Like etterpå gikk sjefen til Lutro, politimester Kaare Songstad, ut i BT og skjøv sine 1300 ansatte foran seg på samme måte – istedenfor selv å ta ansvaret for alle feilene som ble begått.

At verken politimesteren eller hans verbale våpendrager ser at de slik gjør alle sine medarbeidere en bjørnetjeneste, er for meg uforståelig. En forutsetning for å gjenopprette tapt tillit er å erkjenne og beklage det som har ført til tapet.»

Jeg velger påstanden:

Kåre Sognstad, er politimester for det som er Norges- og kanskje Europas- mest inkompetente politidistrikt hva ledelsesansvar angår.

Politikammeret i Bergen har lenge ligget med brukket rygg.

«Monica-saken», som skjedde før Sognsatd tiltrådte, fortjener en  oppfriskning:

Drapet på 8 år gamle Monika ble henlagt som selvmord i 2012 etter beviselig slett etterforskning. I 2014 framsatte politietterforsker Robin Schaefer kritikk mot etterforskningen og forsøkte å få sine ledere til å gjenoppta saken. Han ble møtt med taushet og trusler og bedt om å holde seg unna av sine overordnede. I ettertid viset det seg at Schaefer hadde rett og ledelsen tok feil.

Etterforskningen av drapet på Monika ble gransket av Spesialenheten som konkluderte med at alvorlige feil var gjort. Hordaland politidistrikt fikk en bot på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten. Politimester Geir Gudmundsen måtte trekke seg, og flere andre nøkkelpersoner er blitt gransket. I tillegg var det fire medarbeidere som på ulike måter varslet om kritikkverdige forhold ved politikammeret.

Så kom altså Sognstad inn dørene i 2016, og skandalene har, bokstavelig talt, fortsatt å stå i kø.

Nylig kunne vi lese om nye skandaler:

1. I september avslørte VG at Øyvind Tenold er blitt sagt opp fra jobben som leder i PST Vest.

Tenold mener oppsigelsen har sin bakgrunn i et varsel han sendte til Justisdepartementet i 2018.

I varselet navnga han flere av landets mektigste politiledere: Daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland, nåværende PST-sjef Roger Berg, ytterligere tre ledere i PST, samt sin egen politimester, Kaare Songstad.

I et 63 sider langt brev beskrev Tenold hvordan han siden 2012 hadde forsøkt å si fra om det han mener var feilvurderinger og mangler internt i PST.

Tenold mener flere har samarbeidet om å bli kvitt han som leder, se link:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jlzeJA/strid-om-personalsak-mot-pst-varsler

2. Politivarsler Kenneth Berg avslører detaljene fra innsiden av Reidar Osen-etterforskningen i ny bok, se link:

https://bergen.dagbladet.no/nyheter/hemmelige-moter-helt-sykt/77183682#:~:text=I%20Bergs%20bok%2C%20%C2%ABKidnappet%20%2D%20Osen%2Dsaken%20fra%20innsiden%C2%BB%2C%20skrevet%20sammen%20med%20Jon%20Gangdal%2C%20avsl%C3%B8rer%20han%20detaljene%20fra%20innsiden%20av%20etterforskningen%20av%20kidnappingen%20og%20det%20brutale%20ranet%20av%20Reidar%20Osen%20i%20desember%202015.

Her sier Gangdal:

– Det er temmelig skremmende hvordan politiet har dysset denne saken ned.

Jeg har omtrent ikke vært borti noe grovere. Det har vært total mangel på læring etter Monica-saken, sier Gangdal om arbeidet med boka.

Og det er jo langt fra første gang at Songstad er involvert i varlsingssaker.

Høsten 2018 skrev jeg:

Hva gjør politiet når de vil kvitte seg med brysomme varslere?

Jo, da ser politimester Sognstad hen til skattebetalernes penger, og bruker en formue på å betale kompisen sin, tidligere politimester i Bergen nå advokat og partner i Harris, Einar Drægebø, astronomiske honorarer for å spre ulike drittpakker mot de aktuelle varslere.

Men, penger å bruke på slikt er vel ikke noe problem for Sognstad må vite, når det er andre som betaler for det.

Se for øvrig oppslag i VG:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/l1yLAo/kritiserte-etterforskning-ble-anmeldt-av-politileder

Se for øvrig disse:

https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155595061811875

https://www.vg.no/…/leide-inn-tidligere-politimester…

https://www.vg.no/…/kritiserte-etterforskning-ble…

https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155638844006875

For øvrig:

I en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett fra 4. april 2011, fremkommer det at er det daværende politiadvokat, Kaare Songstad, brøt taushetsplikten om anmeldelsen og den hemmelige etterforskningen til Bergens Tidende.

Dette var i forbindelse med at tidligere konsernsjef i det børsnoterte oljeselskapet DNO – Berge Gerdt Larsen – var under hemmelig etterforskning av politiet i Bergen, anmeldt for skatteunndragelser.

Som det heter i avgjørelsen fra Borgarting:

«Lagmannsretten finner på denne bakgrunn at Kaare Songstad ikke har utvist tilstrekkelig aktsomhet».

Siden har han, som politimester i Haugesund og nå i Bergen, begått overtramp etter overtramp.

Saken til Finn Kristian Halvorsen, som er vidt dekket i blant annet i Dagbladet, er ett av flere eksempler på dette,

Og han ble anmeldt til Spesialenheten for grov uforstand i tjenesten:

https://www.tv2.no/a/9769557/

Tidligere i år forsøkte Sognstad å ta meg seg patroner gjennom sikkerhetskontrollen på Flesland

https://www.nrk.no/nyheter/politimester-stoppet-pa-flesland-med-skarp-patron-i-bagasjen-1.15804936

Så jeg gjentar spørsmålet: Når er det nok?

Bergen, den 21.12.22

Marius Reikerås

Legg igjen en kommentar