En reminder på at i Norge hylles justismordere av samfunnseliten. 

Av | 23. desember 2022

En reminder på at i Norge hylles justismordere av samfunnseliten.

Her står sjefen for Høyesterett,Toril Marie Øie, sammen med Erna i forbindelse med overrekkelsen av «Rettssikkerhetsprisen» for 2020.

Hun mottok prisen på vegne av dømmende makt som sammen med de øvrige tre statsmakter, som også mottok prisen, utgjør AS Norge.

Noen år før denne prisen ble delt ut,rettere sagt i mars 2017, dømte Øie en uskyldig mann til 75 dagers fengsel, fordi hun, sammen med resten av kollegaene i Høyesterett, ignorerte Norges folkerettslige forpliktelser i den såkalte NAV-skandalen. Hun har også bidratt til å få Norge dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i saken mellom Pedersen mfl og Norge.

Øie, var også med på å frifinne staten da nordsjødykkersaken var til behandling i Norge.

Og som vi husker, så ble Norge også her dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen EMD i desember 2013.

At Juristforbundet,som står bak prisen, hyller menneskerettsbruddene som Øie med flere begår på denne måten, sier en god del.

Og joda: Erna fikk pris hun også. For å ha stengt ned landet i strid med Grunnloven.

 

 

.

Legg igjen en kommentar