Min julehilsen til Regjeringsadvokaten. 

Av | 23. desember 2022

Stavanger, den 23.12.22
Skrevet av: Marius Reikerås

Min julehilsen til Regjeringsadvokaten.

Att: Statsministerens kontor. Til de det gjelder.

Kopi: Offentlig.

Vedr: Lovbruddene og ukulturen som hefter ved regjeringsadvokatens kontor, må det umiddelbart gjøres noe med.

Det vises til tidligere korrespondanse, herunder den av 22 desember som viser hvordan Regjeringsadvokaten fakturerer i strid med Menneskerettsdomstolens caselaw og i strid med egen instruks, se under.

I dag kan vi lese i Aftenposten at jusprofessor Benedikte Høgberg mener staten- herunder Regjeringsadvokaten- sjikanerer henne, se link:

https://www.aftenposten.no/norge/i/zEMg55/jusprofessor-benedikte-hoegberg-mener-staten-sjikanerer-henne?fbclid=IwAR39hoXd_moHdj0Xe50Tp-KuBtEd-gr6JKy3x4PkQF_m9XVyA-0qNDCbbtE

Det heter blant annet:

«Deretter ble et sitat fra et intervju med den profilerte jusprofessoren ved Universitetet i Oslo, Benedikte Moltumyr Høgberg, gjengitt. Høgberg siteres på at departementene og Regjeringsadvokaten bevisst lurte Stortinget.»

Hva gjelder NAV- skandalen kan det ikke være tvil om at Regjeringsadvokaten visste hva som var gjeldende internasjonal rett.

For Norge var tungt representert, både fra Regjeringsadvokaten og Utenriksdepartementet, da Tolley-saken gikk for EU-domstolen.

Domsavsigelse i saken var i februar 2017,og da den ikke gikk i Norges favør ble det lagt lokk på saken.

Og måneden etter, mars 2017, dømte Norges Høyesterett en mann på feilaktig grunnlag til 75 dagers fengsel.

Ikke med ett eneste ord, var Tolley- dommen nevnt av landets øverste dommere.

At Regjeringsadvokaten bevisst villeder, er også Lobben- saken et eklatant eksempel på. Da saken gikk for storkammeret i EMD i oktober 2018, sa Sejersted:

«.. .is that the personnel of the family center were DEEPLY ALARAMED. They were actually ALARMED FOR THE LIFE OF THE BOY.»

Dette visste Sejersted ikke medførte riktighet og jeg minner om hva dommerne fra Bulgaria, Azerbaijan og Irland, sa i kammeravgjørelsen:

«However, at two months he is described in the report of the family care centre as functioning as a normal two-month old and as bearing “the mark of good psychosocial and cognitive development”.

Dette føyer seg videre inn i samme mønsteret som vi så i nordsjødykkersaken, der vi så Regjeringsadvokaten fremlegge en instruks der «farlige dokumenter» for staten ikke skulle fremlegges for dykkerne.

Oppsummering:

Fredrik Sejersted har, egenhendig, klart å sette Norge i internasjonal forlegenhet med sin oppførsel i NAV- skandalen, i Lobben- saken, hans deltakelse, sammen med sin samboer, på Tanges smøretur til USA, mm.

Dersom ikke de ansvarlige rydder opp i den ukulturen som hefter ved dette kontoret, så vil garantert forakten øke i styrke. Både her hjemme og internasjonalt.

Stavanger, den 23.12.22

Marius Reikerås

Legg igjen en kommentar