Skriftlig spørsmål til Næringsministeren

Av | 23. desember 2022

Jeg har levert skriftlig spørsmål til næringsministeren om hvorfor han mener det ikke burde innføres en makspris på 50 øre pr. kilowattime.

Carl I. Hagen (FrP): Hva er årsaken til at Konkurransetilsynet ikke har kontrollert og anmeldt strømselskaper for brudd på § 2 i Lov om pristiltak som lyder slik i første setning: «Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige», når det er Konkurransetilsynet som i § 3 er gitt oppgaven med å kontrollere at § 2 overholdes?

Begrunnelse
Produksjonskostnadene for strøm i de norske produksjonsselskaper varierer vel mellom 10 øre til kanskje 30 øre pr. kwt. Allikevel har salgprisen til forbrukere og bedrifter vært på både 3 kr. og av og til over 5 kr. pr. kwt.

Slike priser er helt klart meget urimelige og derfor i strid med ledd en i § 2 i Pristiltaksloven som lyder slik:

«Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholde forretningsvilkår som virker urimelige overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.»

De skyhøye priser som nå har vært praktisert lenge må ansees som både urimelige og også åpenbart være i strid med allmenne interesser når selv den nåværende fiendtlig innstilte regjering overfor vanlige folk har blitt tvunget til å innføre en strømstøtte til husholdningene for priser over 70 øre pr. kwt. Det er åpenbart at når fattigdommen i Norge vokser som følge av de skyhøye strømpriser i tillegg til høye drivstoffpriser og matpriser, mm. så er det i strid med allmenne interesser og også åpenbart urimelig med slike skyhøye overskudd som nå eksisterer.

Konkurransetilsynet og dets ledelse må ha sovet i timen når det ikke har reagert i henhold til sin plikt i § 3 i pristiltaksloven.

Som ansvarlig statsråd for tilsynet bør derfor næringsministeren forklare hvorfor han ikke har instruert tilsynet om å gjøre sin lovpålagte oppgave, samt redegjøre for hva han vil foreta seg for å sørge for at pristiltakslovens bestemmelser blir håndhevet.

Legg igjen en kommentar