Barnevernet i Steigen

Av | 25. desember 2022

(Klipp fra sosial media)

Det er tid for å vise medfølelse og omtanke for alle de barna som ikke får feire jul med sine familier, foreldre, søsken mm. Som ikke skulle vært i barnevernets system i utgangspunktet og som er tatt ut av hjemmet på uriktig grunnlag.

Vår barnevernskonsulent i Steigen barnevern satt i Salten tingrett sammen med kommuneadvokaten og konstruerte en falsk sannhet overfor dommerne om at barna ikke ville hjem. I ettertid har jeg selv lest i dokumentene at barna har sagt det motsatte. Noe som var svært tydelig ved avslutning av hvert samvær med tårer, gråt, hulking, klemming, holde i hånden og holde rundt halsen og klamre seg fast og ikke ville reise fra mor og far. Men hysteriske for å ville være med hjem sammen med mor og far.
Yngste som ved avskjeden hyler at jeg vil ikke være med Bente hjem (les beredskapsmor) jeg vil være med dere. Steigen barnevern tilbakeholdt alle referater, notater og rapporter gjennom hele saken. De måtte advokatene krangle seg til flere måneder etter at barna var tatt ved akuttvedtak.

Barnevernet i Steigen løy oss alle midt i ansiktet i Salten tingrett i begynnelsen av desember i 2020.
Jeg skal aldri glemme det og jeg kommer aldri til å tilgi det. Heller ikke at barna ikke fikk komme hjem til jul. Steigen barnevern trengte mere tid til å planlegge hjemkomsten ble uttalt som årsak. I ettertid ser vi og vet vi at de gjorde nada, ingen verdens ting. Bare holdt oss for narr. Den 15. januar kom de hjem. Og INGEN av mine barn har noen som helst respekt for barnevernet i Steigen.
Barna mine sier den dag i dag at barnevernet i Steigen bare lyver. Og de sier at barnevernet i Steigen hjelper ikke barna. Det er sterk kost – det er klar tale fra 3 barn som har fått erfare på kropp og sinn hva manglende kompetanse og mentaliseringsevner hos Steigen barnevern har medført av skader og traumer. Påført av Steigen barnevern etter å ha blitt tatt fra sine foreldre under MAKTENS dekke av at det var akutt fare for liv og helse.

Legg igjen en kommentar