Ny barnevernlov…..

Av | 7. januar 2023

Geir Kjell Andersland. Jurist, tidligere fylkesnemndleder og regiondirektør i Bufetat uttalte til Aftenposten for ikke så lenge siden at «Det er nærmest ufattelig. Etter så mange år med så grundig kritikk gjentas akkurat de samme feilene».

Det er nå en felles oppfatning av at barnevernet i Norge står overfor en alvorlig systemsvikt. Det siste landsomfattende tilsynet fra Helsetilsynet (2021/2022) konstaterte at 80 av de gjennomgåtte 90 barnevernstjenester hadde lovbrudd. Helsetilsynet har aldri sett en så høy andel lovbrudd i sine tilsyn og har uttalt at det er noe galt med norsk barnevern. Barneombudet har uttrykt samme bekymring.

Med ny barnevernlov som trådde i kraft 1. januar i år, oppvekstreformen, ny fosterhjemslov og nye kompetansekrav for ansatte i barnevernet mm er det mye å ta tak i. Den store systemendringen gjenstår. Når skal det stilles krav om autorisasjon for ansatte og ledelse i barnevernstjenesten ?. Ansvarliggjøring. Når skal maktdelen fjernes fra barneverntjenesten, slik at barnevernet virkelig kan bli en hjelpetjeneste slik det var tenkt når den ble etablert ?. Maktdelen har vi profesjonelle innen domstolen til å ta seg av. Med ankemulighet.

Legg igjen en kommentar