Åpent brev til Barne- og familiedepartementet

Av | 12. januar 2023

Åpent brev til Barne- og familiedepartementet ved statsråd, Kjersti Toppe, avdelingsdirektør, Kai Agnar Finsens og seniorrådgiver, Anders Prydz Cameron.

Det vises til dagens BT med overskriften » 10 barn døde. Kun en sak ble gransket. Nå varsler barneministeren flere tiltak.»

Videre heter det i ingressen:

«Vi erkjenner at arbeidet som har vært gjort, ikke har vært godt nok, sier barneministeren.», se link:

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/abj7n4/ti-barn-doede-kun-ett-doedsfall-ble-gransket-naa-varsler-barneministeren-full-granskning.

Dette kommer i kjølvannet av at to unge tvillingsøstre nylig gikk bort mens de var i det offentliges omsorg.

Vi må kalle en spade for en spade og erkjenne at det dør fryktelig mange mennesker under det offentliges omsorg.

Det er jo en start at det nå erkjennes at arbeidet ikke har vært godt nok, men den erkjennelsen kommer altfor sent og har null verdi slik jeg ser det, og det skal jeg utdype nærmere.

År ut og år inn, har de ansvarlige myndigheter blitt varslet av tusenvis av mennesker. Ikke bare i Norge men også i utlandet. Går vi syv år tilbake i tid, var det demonstrasjoner over halve verden mot det systemet som du nå er konstitusjonelt ansvarlig for.

Men, norske myndigheter har arrogant ignorert alle varslene ,og i stedet jaktet i flokk på flere av varslerne. Du er selv en av de som i flokk nylig har jaktet på varsleren Rune Fardal gjennom VGs mikrofonstativ.

Det er heller ingen bedringer å spore under din ledelse .

Jeg minner om at du har det konstitusjonelle ansvaret for Norges 15 dommer i EMD siden september 2018, og hvor det fortsatt ikke er løftet en finger for å reparere krenkelsene som Norge er dømt for. Ikke så mye som en beklagelse er gitt alle ofrene.

Jeg konstaterer for øvrig at nå som du er minister, så kan du altså ikke lengre kommentere Glassjenta- saken slik du gjorde da du satt i opposisjon på Stortinget høsten 2016.

Jeg vil igjen minne om hva du sa fra Stortingets talerstol i 2016:

«Man kan si at det var Stavanger Aftenblad som var den virkelige tilsynsmyndigheten i denne saken, sa Toppe , etter å ha gått gjennom alle instansene som hadde sviktet i sin håndtering av barnevernsbarnet «Ida», eller «Glassjenta» som hun også er kjent som.»

Videre sa du:

«Mange har snakket om systemsvikt i denne saken, og jeg er ikke helt enig. Dette var ikke en systemsvikt. Det var rett og slett svik satt i system. Det var systematikk i sviket.

Både fra helsevesen, politi og tilsynsmyndigheter. Alle instanser som egentlig er til for å hjelpe. De har bidratt til det motsatte. Det er trist, uendelig trist, og dette sviket kan ikke fortsette»

Vel, tomme ord fra deg, som, i likhet med dine forgjengere, ikke har

gjort en centimeter for å rette opp i de krenkelsene som Glass- jenta ble og blir utsatt for og som statsråden har det konstitusjonelle ansvaret for.

26 mai 2020, ba du ,sammen med partikollegene Åslaug Sem-Jacobsen , Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen regjeringen om å sette ned et uavhengig granskningsutvalg med et bredt mandat til å foreta en helhetlig gjennomgang av barnevernet og fremme forslag til forbedringer.

Det er også interessant å se på «utvalget» som Regjeringen har nedsatt, det såkalte «Barnevernsutvalget», som skal levere sin utredning i form av en NOU i mars 2023.

Utvalgets sammensetning er- i mange sine øyne- en direkte hån mot alle ofrene, både de som har nådd frem i EMD og de tusenvis med tilsvarende saker.

Utvalgets leder, Marit Skivenes, har fått 10- talls millioner fra det offentlige for å forske på kritikken mot barnevernsystemet i Norge, hvis hensikt er «å bevare legitimiteten til viktige institusjoner i samfunn der sosiale og politiske rettigheter er under angrep.»

– Utvalgsmedlem og professor ved juridisk fakultet i Bergen, Karl Harald Søvig, ærekrenket Trude Lobben med familie på det groveste under et seminar om Lobben-dommen i Bergen, høsten 2019.

Og apropos medlemmet Mimmi Kvisvik: Hun leder en organisasjon (FO) som utgir et medlemsblad, Fontene, som blant annet er domfelt i PFU fordi de svertet en av de som sterkt har bidratt til å bære frem fokuset på de systematiske krenkelsene.

Oppsummering:

Jeg kan ikke se at det gjort noe av forbedringer med tanke på at Norge nå er dømt hele 15 ganger i EMD- siden september 2018- på det området hvor du nå har det konstitusjonelle ansvaret.

Og de beklagelsene som var skissert til ofrene da AP/ SP var i opposisjon, har vi enda ikke sett snurten av.

For kort tid siden fikk jeg nettopp spørsmål om hva jeg tenker om det såkalte barnevernsutvalget som tilsynelatende skal se på rettssikkerheten i barnevernssaker i kjølvannet av alle dommene som Norge har fått mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

Vi har begreper som «hvitvasking» og «sportsvasking», men etter min mening kan vi også kan innføre begrepet «barnevernsvasking».

For utvalget som regjeringen har satt ned, teller utelukkende stemmer som er på regjeringens-og ikke på ofrenes-side.

Det er særdeles trist å bevitne at departementet ikke gjør noe for å reparere konsekvensene av krenkelsene , men heller setter ned utvalg hvis hensikt åpenbart er å vaske krenkelsene som har pågått og som fortsatt pågår.

Men kampen kommer garantert til å fortsette, for det er umulig å stole på norske myndigheter spå lenge orden forblir tomme. Og i mellomtiden vil flere unge mennesker sine liv gå tapt på din konstitusjonelle vakt.

Men 2023 blir året der Norges overgrep for alvor blir eksponert for verden. Bare storfilmen Mrs Chatterjee Vs Norway, ville kunne nå ut til milliarder av mennesker. Da blir det ikke like lett å fortsette overgrepene i fred,

 

Bergen, den 11.1.23

Marius Reikerås

Legg igjen en kommentar