Arbeiderpartiet

Av | 12. januar 2023

Arbeiderpartiet har mistet kontakten med folket, mistet språket, og mistet evnen til å styre, skriver forfatter Jan Kjærstad i et knallhardt oppgjør med Jonas Gahr Støre.

Strømprisene oppleves som et politisk svik. Folk er rasende. Tilliten er i ferd med å bli erstattet av forakt, skriver Kjærstad i et åpent brev til Ap-leder og statsminister Støre.

Fra regjeringen kommer innøvde fraser og floskler istedenfor begripelige resonnementer, skriver forfatteren.

«Det er ikke bare det at regjeringen, med ditt parti i spissen, ikke lenger synes å ha en fortelling om energisituasjonen som vi tror på, det er som om setningene, ordene, ikke skaper mening. Istedenfor et begripelig resonnement får vi en blanding av innøvde fraser og floskler. Kort sagt: Dere makter ikke å forklare folk hvorfor de må fryse i boligene sine.»

Kommunikasjonen har brutt sammen. Enda verre: regjeringen har mistet evnen til å styre.

«Regjeringen skryter av å ha gitt oss verdens beste strømstøtte. Men det hjelper ikke å skryte av verdens fineste glasur, hvis kaken under er råtten. Mange mener at dagens strømsystem ikke fungerer. De ønsker ikke glasur, de vil at politikerne baker en ny kake.

Før var strøm nærmest å regne som en kommunal tjeneste, på linje med vann, men nå har den blitt en vare, og denne varen skal selges til høystbydende i et marked, som attpåtil av og til er spekulasjonsdrevet (man holder igjen strøm for å få en høyere pris senere).

Mange ønsker at vi skal reforhandle avtalene med de europeiske landene vi har strømutveksling med. Er den lille norske eksportkapasiteten, våre leveranser av «balansekraft», så viktig for EUs veldige strømmarked at vi ikke kan trekke oss ut av det?

Noen mener at våre forpliktelser gjennom EØS-avtalen stenger enhver mulighet for endringer. Andre hevder at det må finnes utveier innen dagens EØS-regelverk, at vi for eksempel kan innføre en makspris på strøm innenlands, som Frankrike har gjort. De peker også på at Norge er i en sterk forhandlingsposisjon ved at vi er en viktig leverandør av gass til EU.

Alt av løsninger skal vurderes, gjentar regjeringen. Men det skjer ingenting.»

https://www.document.no/2023/01/11/jan-kjaerstad-i-apent-brev-til-store-stromprisene-er-et-politisk-svik-folk-er-rasende/

Legg igjen en kommentar