Brev til statsråd Kjersti Toppe

Av | 12. januar 2023

Utdrag fra nytt åpent brev til statsråd, Kjersti Toppe.

…Jeg leser i diverse aviser at du nå «lover» å ta tak i problemene som skjer innenfor norsk barnevern, og at du skal granske Bufdirs institusjonspraksis i kjølvannet av Spydeberg- saken, der to 16 år gamle tvillingsøstre døde mens de var under «offentlig omsorg».

Det er jo ofte slik at politikerne kommer på banen og varlser «granskning» når tragedier skjer i regi av det offentliges ansvar.

Men la oss være ærlige, Toppe:

I Norge har det gått inflasjon i å sette ned komiteer/utvalg som skal «granske», hvis hensikt er å forlede befolkningen til å tro at vi har handlekraftige politikere.

Hadde vi hatt handlekraftige politikere, så hadde vi hatt politkere som hadde gjort noe så enkelt som å ta dommene som Norge hadde fått mot seg i EMD på alvor , og igangsatt den reparasjons-plikten som ligger til at Norge blir dømt i EMD.

Men, i stedet settes det ned det ene utvalget etter det andre, i den hensikt å forlede folket til å tro at man gjør noe med problemet.

Vi trenger altså ikke flere utvalg, komiteer , granskninger!

Det vi treger er markante holdningsendringer. La meg for øvrig minne deg om at det ikke er lengre enn drøye to år siden at Riskrevisjoen kom med en knusende rapport om hvordan barn på norske barnvernsinstitusjoner har det.

Har du lest denne, Toppe, eller er dette bare nok en rapport som blir liggende i en departemental skuff og som støver ned?

Jeg har en far som sitter i bystyret i Bergen, og han representerer samme parti som deg. For noen år siden kom det nok en rapport, denne gangen om barnevernet i Bergen, som fikk knusende kritikk i den såkalte Fjeld-rapporten.

Da rapporten ble overleverte til bystyrets medlemmer,kom min far hjem til meg med rapporten og sa omtrent følgende:

«Her har du rapporten, men det er omtrent ingen i bystyret eller i byrådet i Bergen som kommer til å gidde å lese den. »

Og som vi vet: Lite- om noe- ble tatt tak i i kjølvannet av rapportens knusende konklusjoner, og det endte med byråd Valhammers avgang etter nok en barneverns-skandale som ble rullet opp i andre halvdel av 2022.

Men det skal ha Valhammer ha: Han var i all fall real da han erkjente det ansvaret han hadde for det som skjedde på hans vakt, og tok konsekvensen og gikk av.

Legg igjen en kommentar