Norge kritiserer Polen

Av | 22. januar 2023

Bergen, den 21.1.20
Marius Reikerås

Norge kritiserer Polen for manglende uavhengighet for sine dommere, Men hvordan står det til her hjemme?

Den norske «eliten» er kjapp med å kritisere alle andre land for å ha «dårlig rettssikkerhet».

For en drøy uke siden, skrev norske medier om norske dommere, herunder lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Frode Elgesem, som dro til Polen for å marsjere til støtte for polske dommere. Han mener at polske dommeres uavhengighet er truet.

Jeg antar at han dro dit på vegne av dommerkollegiet i Borgarting lagmannsrett.

Sist helg, kunne vi lese i Klassekampen om noen av de mange familiene som flykter til Polen, fordi norske dommere bryter deres menneskeretter.

At det har oppstått en diplomatisk uenighet mellom Polen og Norge, er ikke å ta for hardt i.

Jeg kan blant annet nevne:
– Utvisningen av den polske konsulen, Slawomir Kowalski.

– Polen innvilget asyl til en norsk kvinne og hennes datter, fordi den polske regjering, etter anbefalinger fra mange representanter i Europaparlamentet, mente at deres rettigheter under EMK Artikkel 8 ble krenket om de ble tilbakesendt til Norge.

– Norske familier flykter til Polen for å oppnå beskyttelse mot norske menneskerettsbrudd, se link.

https://dagens.klassekampen.no/2020-01-18/romlingene

– Den polske regjering intervenerte i saken mellom A. S og Norge, der Norge, den 19 desember i fjor, enstemmig ble dømt for å bryte EMK Artikkel 8.

Borgarting lagmannsrett, der Frode Elgesem altså er dommer, ble også i denne saken funnet å ha krenket menneskerettene.

Og verstingen er nettopp Borgarting lagmannsrett som, foruten å ha blitt domfelt i 9 av de siste 11 sakene der Norge er dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, også har blitt stemplet som «kynisk» av 6 av de 13 dommerne som dømte Norge i storkammeret i saken til Trude Lobben og sønn.

Spanske professorer som har analysert Borgarting i forbindelse med saken til de spanske sjøfolkene, mener at Borgarting er statsvennlig og ignorerer menneskerettene med hensikt.

Når norske dommere reiser til Polen for å protestere mot den polske regjering, må vi spørre hvordan det ligger an med vårt eget rettsvesen.

Nav-skandalen og massedomfellelsene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, som bare er toppen av isfjellet, viser at vi har en dommerstand i krise.

I august i fjor, skrev blant annet NrK om den massive Oslo (Bærum)- dominansen som råder i Høyesterett:

https://www.nrk.no/troms/oslo-dominans-i-hoyesterett-_-professor_-_-pavirker-opplagt-utfallet-i-saker-1.14657276

Og hva så med uavhengigheten til Frode Elgesem i forhold til det juridiske miljøet han bevandres i?

Før hør bare på dette:
For noen år siden, i september 2016, annonserte daværende advokat, Frode Elgesem, at han og advokat Njål Høstmælingen, skulle starte opp nyvinningen ILPI Law, et advokatfirma i Oslo som skulle ha menneskerettigheter som spesialfelt.

Njål Høstmælingen var da direktør ved ILPI, og skulle kombinere direktørjobben med advokatjobben i underbruket, ILPI Law.

Med seg på laget hadde de også fått tidligere justitiarius i Høyesterett, Tore Schei.

Men kort tid etter offentliggjøringen av ILPI LAW, avdekket VG at ILPI hadde tette bånd til Utenriksdepartementet(UD), og også mottatt betydelige millionbeløp derfra.

Ja, i følge VG kom 80 % av omsetningen fra UD.

Se også vedlagte link :

https://www.vg.no/…/menin…/i/bpr3B/vg-mener-ilpi-en-skandale

VGs Hanne Skartveit skrev at «k-ordet rykker stadig nærmere».

Og her blir det interessant å se litt videre på rollesammensetningen.

Frode Elgesem tok altså med seg tidligere justitiarius i Høyesterett, Tore Schei, inn i det nystartede ILPi LAW.

Tore Schei er gift med Eva Kristine Schei, som var partner i advokatfirmaet Thommessen, samme firma der også Elgesem var partner.

Og i 2010, kom nåværende høyesterettsjustitiarius, Toril Marie Øie, advokatfirmaet Thommessen til unnsetning, ved at hun og hennes kolleger i Høyesterett nektet Økokrim innsyn i millardoverføringer som gikk fra klientkontoen til Thommessen, og til diverse skatteparadis.

Elgesem har også en svigerfar som er tidligere justitiarius i Høyesterett, Carsten Smith.

Han var forgjengeren til Tore Schei.

Og Elgesems kone,datter av Carsten Smith,Merete Smith, er generalsekretær i Advokatforeningen.

En posisjon hun har hatt i snart 20 år!

Men selv om det gikk skeis med ILPI Law,så trenger ikke Elgesem å fortvile.

For nå er altså han dommer i Borgarting,

Ja,det er en liten verden. Særlig den vestover i Oslo.

Glemte jeg for øvrig å si at også Elgesem sin kone, har virket som dommer i Borgarting?

Og når vi først snakker om Borgarting og (u)avhenginge dommere:

Egil F. Jensen var lagdommer i Borgarting, til han gikk av med pensjon i 2012. Umiddelbart etterpå ble han ekstraordinær lagdommer. Han hadde virket som lagdommer uten dommerforsikring. Dommerforsikring tegnet han først i 2012, altså etter han gikk av.

Som lagdommer var Jensen med på (iallefall) to av domfellelsene som Norge har fått mot seg; Jansen v Norge, Vilnes and others v Norge.

Han tiltrådte som ekstraordinær lagdommer, rett etter at gikk av med pensjon, primo september 2012 og holdt det gående helt til sensommeren 2017. I fem år fungerte han som ekstraordinær lagdommer og det uten ansettelseskontrakt. En kan da , med rette, spørre hvor uavhengig han var i rollen.

Og det siste han gjorde, var å dømme til fordel for en advokat som blant annet er beskyldt for å misbruke prostituerte i Polen!

Og for å støtte fiktive stråselskaper med fiktiv eier i skatteparadiset Bahamas.

Ps: En rekke dommere, også fra Borgarting, var til stede under storkammerhøringen mellom Lobben mfl og Norge i Strasbourg den 17 oktober , 2018.

Da høringen var ferdig, var det flere dommere som gikk bort til regjeringsadvokaten for en «prat».

Bare det i seg selv, kan reise nye spørsmål om hva slags uavhengighet som råder i den norske dommerstanden.

Legger vi til at talskvinne for norske dommere, Ina Strømstad, i forbindelse med NAV- skandalen erkjente at norske dommere vektla det offentliges argumenter i langt større grad, så blir bildet bare enda mer komplett, se link:

https://www.facebook.com/search/top/?q=ina%20str%C3%B8smstad&epa=FILTERS&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJhdXRob3JfbWVcIixcImFyZ3NcIjpcIlwifSJ9

Bergen, den 21.1.20

Marius Reikerås

Legg igjen en kommentar