Seksjonssjef i Datatilsynet, Ylva Marrable

Av | 25. januar 2023

Att: Seksjonssjef i Datatilsynet, Ylva Marrable

Kopi: Offentlig.

Det vises til dine uttalelser til VG i anledning VGs «søkelys» på menneskerettsaktivisten, Rune Fardal .

I VG den 13 januar kan vi lese at «Datatilsynet undersøker Fardal: − Nødvendig å åpne sak», se link:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/l3vKVA/datatilsynet-undersoeker-fardal-noedvendig-aa-aapne-sak

Jeg minner om Grunnloven § 98, der det heter:

«Alle er like for lova.

Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.»

Følgelig: Når Datatilsynet undersøker Fardal, så må det samme gjelde for de Schibsted-eide avisene Aftenposten, Bergens Tidende og ikke minst VG.

De har alle gitt bred mediedekning der barn under barnevernets omsorg er eksponert i avisene gjengitt med bilder, navn, fødselsdato, mm.

Om ikke Datatilsynet underkaster dette temaet likebehandling, er det en klar indikasjon om at Datatilsynet løper maktens- og ikke rettferdighetens- ærend.

Bergen, den 25.1.23

Marius Reikerås

Legg igjen en kommentar