Til alle barnevernsutsatte familier og andre interesserte

Av | 29. januar 2023

Til alle barnevernsutsatte familier og andre interesserte

Deler en liste med 10 skitne taktikker som svekker både barnas og foreldrenes rettsikkerhet i barnevernssaker. Disse taktikkene bør alle som blir innblandet i en barnevernssak eller kjenner en barnevernsutsatt familie ha i mente og vær kontinuerlig obs på.

Jeg kunne sikkert tilføye minst 100 andre takti8kker jeg har observert. Noen som vil ha liste over dem også? Noen som har flere taktikker å tilføye,så gjør det gjerne.

Min liste kan deles fritt- og jeg oppfordrer alle til å diskutere om taktikkene er etisk akseptable.

Mvh Nina Langfeldt

samfunnsviter og ex. Barnevernsmamma,

(medforfatter av boka Kampen om barnets beste.Er rettsikkerhet i barnevernssaker mer enn en illusjon. Lanser forlag 2012.=

Skape eller forsterke konfliktnivået mellom foreldrene

Prøve å få barnet ditt til å bli sint på deg, og si stygge ting om deg.

Innkalle til møte med den andre foreldre, skole etc .bak din rygg

Planlegge omsorgovertakelse ved bruk av akuttparagrafene, fordi dette er enkleste måte å få tatt fra deg omsorgen for banret ditt på.

Sitte på gjedet og vente til det oppstår en liten uheldig episode som barnet ditt er innblandet i, for på det grunnlag å fatte «hastevedtak»,ved å overdramatisere episoden med vilje..

Overdrive ditt barn evt. Sykdom eller adferdsvansker etc, med vilje, for å få rettens medhold til å ta fra deg omsorgsansvaret og tvangsplassere barnet ditt der barnevernet vil ha det.

Smiske seg inn hos barnet ditt og love barnet ditt at hvis det bare gjør og sier det barnevernet ønsker, så skal barnet få en ting eller få gjøre noe det har ønsket seg,som du ikke kan eller vil gi barnet ditt (barnevernet er snille de, mor blir den slemme)

Framstille den foreldreren barnevernet ønsker skal fratas omsorgen som en «syk, gal, slem ,farlig person»-uten rimelig dokumentasjon for slike påstander.

Bruke sakkyndige psykologer som barnevernet har erfaring med at vil spille på lag med barnevernet og komme fram til de konklusjoner barnevernet har behov for, for å få rettens medhold til omsorgsovertakelse av barnet.

Prøve å få foreldre til a) ikke å kontakte advokat b) velge en advokat som barnevernet anbefaler c) velge en sakkyndig som barnevernet anbefaler, slik at barnevernet føler seg trygge på at barnevernet vil vinne saken i retten.

 

Legg igjen en kommentar