Norges ambassadør i India lyver!

Av | 17. mars 2023
Norges ambassadør i India lyver!
I dagens Indian Express skriver Norges ambassadør i India, Hans Jacob Frydenlund, i overskriften:
«Fru Chatterjee vs Norge» er et fiksjonsverk og representerer ikke den dype omsorgen Norge har for familier»
Hans kunnskap om dette temaet er åpenbart nær null.
Sannheten er at Norge gjennomgår sin verste menneskerettighetskrise i moderne tid.
Den ene menneskerettighetsskandalen etter den andre, viser at Norge har bløffet sitt eget folk, så vel som det internasjonale samfunnet, når Norge fremstiller seg selv som en «Menneskerettsmester. «
Norge, er verdensmester i å kritisere andre land for å krenke menneskerettighetene, samtidig som de prøver å feie egne brudd under teppet.
Norge har et rekordstort antall alvorlige domfellelser i barnevernssaker i Den europeiske menneskerettsdomstolen (ECHR) siden september 2018, noe som forbyr at Norge systematisk bryter sine menneskerettighetsforpliktelser.
Faktisk er det ingen andre land i Europa som har hatt så mange domfellelser i barnevernssaker fra EMK siden september 2018, selv om Norges befolkning kun utgjør 0,6 % av den samlede befolkningen som sonderer under EMKs jurisdiksjon.
Norge har heller ikke vist vilje til å rydde opp i sine indre menneskerettighetsproblemer, og har også avfeid kritikken som Europarådet brakte Norge i juni 2018 gjennom sin rapport «Streffer en balanse mellom barnets beste og behovet for å beholde familier sammen», samt forsømt å forholde seg til Storkammer-domene fra EMK.
At Norge ikke rydder opp i egne menneskerettighetsproblemer, har ført til at tusenvis av mennesker lever i unødvendig frykt.
Flere familier har også valgt å flykte fra landet, og Polen har blant annet innvilget mor og datter asyl, fordi Polen konkluderer med at Norge systematisk bryter menneskerettighetene på familierettsområdet.
Jeg er fullt klar over at menneskerettighetsbrudd foregår over hele verden. Men når ambassadøren lyver åpent, er det min plikt å fortelle det.
Filmen er faktisk mye viktigere enn folk kan forestille seg, da den gir håp og trøst til tusenvis av mennesker i Norge som lider av brutal urettferdighet.
Den viktigste arven etter filmen, Fru Chatterjee vs Norge, ville vært å rette opp fordommer.
Vennlig hilsen
Marius Reikeras
Menneskerettighetsrådgiver.

Legg igjen en kommentar