Åpent brev til statsråd, Kjersti Toppe

Av | 10. april 2024

Åpent brev til statsråd, Kjersti Toppe.

Vedr: På tide å ta et oppgjør menneskehandelen som foregår i Norge og reparere krenkelsene.

Hvordan vil din arv som barne- og familieminister i Jonas Gahr Støres regjering bli seende ut ?

I over 2 1/2 år har du hatt det konstitusjonelle ansvaret for familiepolitikken i Norge. Da du overtok som minister i oktober 2021, var jeg blant dem som øynet håp om at Norge- endelig- skulle begynne å respektere dommene fra EMD og påbegynne reparasjonsplikten. Så feil kunne man dessverre ta.

Det er rett og slett ille å bevitne at over 4 1/2 år etter offentliggjøringen av storkammerdommen i Trudy Lobben – saken og 7. måneder etter kunngjøringen av Ensby- dommen, så fortsetter du , med ditt konstitusjonelle ansvar, å la de ulovlige adopsjonene få fortsette.

Jeg minner om der myndighetene er ansvarlige for feilaktig adskillelse av biologiske opphav, slik som i Lobben- og Ensby- sakene, kan du ikke senere autorisere adopsjon basert på fravær av samvær mellom foreldre og barn, se Lobben-dommen premiss 209:

«Thus, where the authorities are responsible for a situation of

family breakdown because they have failed in their above-mentioned obligation, they may not base a decision to authorise adoption on the grounds of the absence of bonds between the parents and the child (see Pontes v. Portugal, no. 19554/09, §§ 92 and 99, 10 April 2012).»

Og ikke bare det. Også når det gjelder avsløringene om menneskehandel, kamuflert som utenlandsadopsjoner, trenerer du reparasjonsplikten.

I stedet har du satt ned et utvalg de kommende to årene, hvis utvalg består av en representant som selv er anklaget for overgrep mot unge jenter da han var formann i FPU på 90- tallet.

Men, ærlig talt:

Jeg vet ikke hva mer informasjon du trenger, Toppe.

Du vet jo, like godt som meg, at Norge sterkt har bidratt til det som på fagspråket kalles «menneskehandel» under dekke av å være adopsjon.

Til NRK sa du i november 2022 at det ikke er holdepunkter for å mistenke at norskadopterte skal ha kommet til Norge på ulovlig vis.

Til svar fikk du følgende fra Angelica Bråthen styreleder i Utad –organisasjonen for utenlandsadopterte i Norge:

«Då må ho ha levd under ein stein».

Senere har pipa di fått en annen lyd og du har blant annet sagt til VG :

«Det er en utilgivelig praksis. Dette er oppsiktsvekkende. Nå er

jeg bekymret for at dette er mer enn enkeltsaker. Det virker som vi ser på en systemsvikt her»

Vel; det eneste som er oppsiktsvekkende her, er at du forsøkte

å bortforklare dette så sent som i november i 2022.

Ditt departementet har vært utmerket klar over at Norge har medvirket til menneskehandel gjennom generasjoner, for så å kalle det for adopsjon.

I klartekst betyr det at alle saker som involverer menneskehandel

er ulovlige og at myndighetene plikter å rette opp i krenkelsene. Det gjelder selvsagt også saken til Kyung Sook Jung som for lengst har fremmet krav til deg om at hennes adopsjon må oppheves.

Det store spørsmålet som gjenstår er hva du, som den konstitusjonelt ansvarlige, tenker å gjøre for å rette opp i de enorme krenkelsene som har rammet et enormt stort antall mennesker. Full reparasjon og en offentlig beklagelse må på plass og nå aksepterer vi ikke at dette fortsetter å trenere ut i tid.

Tiden er overmoden for å ta et general-oppgjør med Norges overgrep mot menneskerettene.

Dette brevet blir oversatt til engelsk og sendt de respektive interessenter, herunder sannhetskommisjonen i Sør- Korea.

Oslo, den 10.4.24

Marius Reikerås

Legg igjen en kommentar