Kategoriarkiv: Generell Informasjon

Støtte til strømutgifter i 2023

De midlertidig økte satsene for bostøtte videreføres til og med juni 2023. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte. Ekstra støtte til strømutgifter blir gitt for perioden desember til og med april, og utbetales i januar til og med mai. De midlertidige satsene gjør inntektsgrensen høyere og egenandelen lavere. Det… Les mer »

Vil forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023

Pressemelding | Dato: 06.10.2022 Krigen i Europa har bidratt til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge gjennom det siste året. Regjeringen har derfor innført en målrettet strømstøtte som skal bidra til å redusere konsekvensene av de høye strømprisene for husholdninger. Strømstønadsordningen foreslås forlenget ut 2023. — Da vi lanserte forslaget til strømstøtte var det viktigste… Les mer »